Nederlands
Nieuwe hoop voor de kinderen van Marokko
De geschiedenis van het kinderthuis

Het kindertehuis in Ain Leuh werd gestart door twee Amerikaanse vrouwen, Emmagene Coates en Ellen Doran. Voordat zij verhuisden naar Ain Leuh zorgden ze voor onge- wenste kinderen in een flat in Azrou. Van 1951 tot 1957 hadden ze daar constant twee tot vier kinderen onder hun hoede.

In 1957 kochten ze circa 5 hectare land van een franse militaire officier. Vanaf 1957 tot 1985 namen zij 6 jongens en 10 meisjes op. Tussen 1986 en 1995 namen zij nog tien kinderen op. Drie van deze kinderen wonen nu zelfstandig en zes wonen in Children's Haven een tehuis verderop bij Azrou. Een is helaas overleden.

mw coates

Mw Coates augustus 1995

Mw. Coates (links) overleed op 19 December 1995 op leeftijd van 85 jaar, Mw. Doran keerde in goede gezondheid terug naar Minnesota USA. Op 17 Okt 2007 overleed ze, ze was bijna 98 jaar.


Tijdens hun leven in Marokko werden zij ondersteund d.m.v. giften van familie en vrienden.


Gedurende de operationele jaren van het kindertehuis ontvingen zij ook regelmatig logistieke steun en versterking vanuit het team in de Children's Haven. Verder werd hen steun verleend door een comité van buitenlanders die in Marokko wonen en werken.

mw doran

Mw Doran 1994

In 1997 werd het comité gereorganiseerd om toestemming van de Marokkaanse auto- riteiten te krijgen om het tehuis te heropenen. Het comité besloot zich te registreren bij de overheid en stelde medewerkers aan om het tehuis te herbouwen en te leiden.

De gebouwen op het terrein waren in staat van verval en moesten herbouwd worden voordat ze opnieuw in gebruik genomen konden worden. Er waren 400 appelbomen en andere landbouwkundige zaken die dringende aandacht nodig hadden. Er was een irrigatie systeem nodig en verder moesten er een nieuwe waterleiding en riolering worden aangelegd.

De lopende zaken

Sinds toestemming werd verleend om door te gaan met het tehuis als weeshuis op 23 augustus 1999 zijn we druk geweest met het volgende:

1. Verder opzetten van de administratie van het tehuis.
2. Beginnen met het bouw- en renovatieprogramma.
3. Snoeien van de appel en perebomen en aanleggen van landbouwgrond.
4. Werken aan de reparatie van de toegangsweg.
5. Gesprekken met landschaps architect.
6. Gesprekken met een architect over de reconstructie van de oude gebouwen.
7. Het verkrijgen van een legale geregistreerde status als NGO.
8. Sloop en herbouw van de oude gebouwen.
9. Beginnen met de opvang van kinderen.

The Village of Hope Children

The Village of Hope Children

The Village (mountain view)

The Village (mountainview)

Boonstra Family

Boonstra Family

Muller family

Muller family